top of page

חגיגות ה-75
לייסוד האנציקלופדיה התלמודית
במשכן נשיאי ישראל

הרב שכטר, הרב פרופ' שטינברג ובני גור באירוע 75 שנה לאנצקלופדיה התלמודית

נאום פתיחה
נשיא המדינה באירוע

הרצאה בנושא אתיקה רפואית והלכה
בישיבה אוניברסיטה ישראל הרב צבי הרשל שכטר והרב פרופסור אברהם שטיינברג

ד"ר הרב יהודה גולדברג
בראיון מיוחד עם פרופסור הרב אברהם שטיינברג לכבוד חגיגות ה-75 

ראיון מיוחד עם הרב צבי הרשל שכטר
ראש ישיבת "ישיבה אוניברסיטה" ארה"ב
לכבוד חגיגות ה-75 

מכתבי תמיכה מרבנים להשלמת הפרויקט