top of page

אם אין קמח אין תורה

אישור מוסד ציבורי לענין תרומה סעיף 46

באתר

בהעברה בנקאית

הוצאת אנציקלופדיה תלמודית בע"מ (חל"צ)
ח.פ. 510058738
מוכר לתרומה לצורכי מס (לפי סעיף 46)

שם בנק: מזרחי טפחות

מספר הבנק: 20 

סניף: מספר 539 – רחוב כנפי נשרים 7, ירושלים

שם החשבון: הוצאת אנציקלופדיה תלמודית בע"מ 

מספר חשבון: 547770

סוויפט קוד: MIZBILIT

Ibn:  IL98 0205 3900 0000 0547 770 
*קבלה עבור תרומה מחו"ל לחשבון בארץ

לא מוכרת בחו"ל לצורך זיכוי במס

בטלפון

02-6423242

כתובת למשלוח צ'קים

פרויקט השלמת האנציקלופדיה התלמודית

אנו פונים אליך בהצעה אישית ומיוחדת להיות תורם שותף למפעל האדיר – האנציקלופדיה התלמודית.

מאז הוקמה לפני 75 שנה, הוציאה לאור מערכת האנציקלופדיה 50 כרכים מלאים בערכים תורניים – המסכמים את התלמוד, הגאונים, הראשונים, האחרונים ושו"תים, סה"כ למעלה מ-2500 ערכים. (עוד 300 לגמר).

 

ביוזמת גדולי ישראל – הרב הרצוג זצ"ל, הרב בר-אילן זצ"ל והרב זווין זצ"ל - שוקדים עשרות מבכירי תלמידי החכמים שבעולם התורה ועמלים להתקדם ולהשלים מפעל תורני ענק זה!!!

 

באפשרותך להיות שותף – תורם ולהיות "חברותא" לאנציקלופדיה התלמודית.

 

על ידי תרומה למתן חסות לכתיבת ערך (או יותר) תהיה שותף/חברותא לעשרות אלפי שעות לימוד תורה שהושקעו ביצירת כל כרך.

 

ראויה שותפות זו להיות להנצחה או הקדשה של יקיר המשפחה או ידיד אישי.

נשמח להצטרפותך למשפחת הידידים והשותפים של האנציקלופדיה התלמודית.

תעודת הוקרה ממוספרת תינתן לכל תורם ערך!!!​

בברכה,

הוצאת האנציקלופדיה התלמודית בע"מ חל"צ 
יד הרב הרצוג

רח' שמואל הנגיד 30 ת.ד. 71111 ירושלים

מיקוד 9171002

הערה על הצ'ק –

הוצאת האנציקלופדיה התלמודית בע"מ חל"צ

$100,000  

 

50,000 $
$10,000

$1,800

אפשרויות תרומה לפרסומי האנציקלופדיה:

1. כרך חדש

2.כרכי נושא

   אוצרות האנציקלופדיה התלמודית
3. כרך בהדפסה חוזרת מ"ג-נ

4. ערך

 
אפשרויות תרומה לתפעול האנציקלופדיה:


1. הכשרת חוקר חדש
2. ידיד האנציקלופדיה
3. מלגת חוקר

4. תפעול אתר אינטרנט ומולטימדיה

5. סכום אחר ______

3,600 $ לחודש (10 חוקרים)
2,500$
2,000$ לחודש (35 חוקרים)

1,000$

בני גור.jpg

                               בני גור

      יועץ לפיתוח

הרב שטינברג.jpg

הרב פרופ' אברהם שטינברג    מנכ"ל                                      

bottom of page