top of page

ערכי אות נ

כרך-בודד.png

נעילה (תפלה)
נערה
נערה המאורסה
נפולה
נפילת אפים
נפל
נצל (טומאה)
נצוק

נכסי צאן ברזל
נכסי קטן
נכסים משועבדים
נכסים נטושים ורטושים
נכפה
נס
נסוך המים
נסכים
נעבד
נעבדה בו עברה

נטולה (טרפות)
נטילה: קליפה
נטילת ידים
נטילת לולב
נטירה
נטען
ניחא ליה לאנש למעבד מצוה בממוניה
ניסן
נכסי יתומים
נכסי מלוג

נזקי ממון (נזיקין)
נזיר (או: נזירות)
נזיר טמא
נזיר עולם
נזירות שמשון
נזק
נחום אבלים
נחירה
נחל איתן
נחש (בע"ח)

נדרי הקדש
נדרים ונדבות (קרבנות)
נוגע בדבר
נוטריקון
נולד
נוף ועיקר (אילן)
נותן טעם בר נותן טעם
נותן טעם לפגם
נותר
נזיפה

bottom of page