ערכי כרך י"ט

כרך-בודד.png

• טמאה בחבורים
• טמאה בלועה; טהרה בלועה
• טמאה בצבור
• טמאה ישנה
• טמאה למפרע

• טל
• טמא (א) - אדם
• טמא (ב) - קדשים טמאים
• טמא מת
• טמאה

• טוענים ליורש וללוקח (טענינן)
• טופח (טופח על מנת להטפיח)
• טחול

• טוחן
• טומטום
• טועה בדבר מצוה
• טוען ונטען
• טוען טענת גנב

• טהרה
• טהרת מצורע
• טובי העיר
• טובת הנאה
• טווה