ערכי כרך כ"ג

כרך-בודד.png

יושב (בעבודה)
יושבי קרנות
יחוד
יחוד השם

יורד לנכסי חברו שלא מדעתו
יורש (א)
יורש (ב)

יוצא להרג
יוצא מן הטמא (מן האיסור)
יורד לאומנות חברו

יוצא (בקדשים)
יוצא (לפני שחיטה)
יוצא דופן

יום טוב שני של גלויות
יום כיפור קטן
יום שמת בו אביו או אמו