top of page

ערכי כרך כ"ט

כרך-בודד.png

כלאי אילן
כלאי בגדים
כלאי בהמה
כלאי זרעים

כל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל
כל; כל
כלאחר יד

כל שאינו ראוי לבלה, בלה מעכבת בו
כל שהו (או: משהו)

כל פנות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין

כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו

bottom of page