ערכי כרך ל"ג

כרך-בודד.png

לא טובה השמועה
לא יהא חוטא נשכר
לא יהא טפל חמור מן העיקר
לא יהיה קדש לא תהיה קדשה
לא יומתו אבות על בנים

כתמים
ל [האות]
לא בשמים היא
לא חציף איניש

כתיבת ספר תורה
כתיבת סת"ם
כתיבת סת"ם כסדרן
כתל מערבי

כתובת קעקע
כתונת
כתותי מכתת (מיכתת) שיעוריה

כתובה
כתובים
כתובת בנין דכרין
כתובת יבמה