ערכי כרך ל"ט

כרך-בודד.png

מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו
מהיום ולאחר זמן
מהלך
נספח לערך מדות ומשקלות (שיעוריהם)

מדות שהתורה נדרשת בהן
מדף
מדרס
מדת חסידות

מדורות הגוים
מדות ומשקלות (שיעוריהם)
מדות ומשקלות (במקדש)
מדות ומשקלות (השימוש)

מגע
מגרש
מדבר שקר תרחק
מדומע

מגו דנחתא ליה קדושת דמים
מגילת אסתר
מגילת סוטה
מגילת תענית
מגלה פנים בתורה (שלא כהלכה)