ערכי כרך מ"ב

כרך-בודד.png

מורא אב ואם
מורד

מוקצה מחמת חסרון כיס
מוקצה מחמת מיאוס
מוקצה מחמת מצוה

מוקצה מחמת איסור
מוקצה מחמת גופו
מוקצה מחמת העדר הכנה

מוקצה/נולד
מוקצה למצוה
מוקצה לעבודה זרה

מוקצה (מבוא לערכי המוקצה)
מוקצה
מוקצה/ מגו דאתקצאי לבין השמשות