top of page

האנציקלופדיה התלמודית

עתיד
אנציקלופדיה תלמודית עתיד.jpg

האנציקלופדיה התלמודית נכנסת כעת לעידן חדש בעקבות השותפות הערכית, התקציבית והמקצועית עם מר דב פרידברג מקנדה ועם העמותה לידידות טורונטו  המטרה היא להשלים את הפרויקט כולו עד שנת 2024. הדבר נעשה אפשרי בזכות הגדלה משמעותית של מספר הכותבים והעורכים, העוברים הכשרה מיוחדת לכתיבה בסגנון המיוחד של האנציקלופדיה התלמודית.

הווה

ספריה.jpg

החל משנת תשס"ז (2006) מנוהלת האנציקלופדיה התלמודית על-ידי הרב פרופסור אברהם שטיינברג. פרופ' שטיינברג מוביל ומנהל את האנציקלופדיה התלמודית בתנופה חדשה על-ידי רתימת יכולות ממוחשבות ושימוש בטכנולוגיות חדשניות, כדי לנתב את התקשורת בקרב תלמידי החכמים והעורכים, ולזרז את התהליך הטכני של הכתיבה. 

עבר
הרב מאיר בר אילן עם הרב הוטנר.jpg

האנציקלופדיה התלמודית היא עבודה חסרת תקדים בספרות ההלכתית המסכמת והמסבירה את התחום הרחב של הידע התורני בכל נושא וענין בתלמוד ובהלכה היהודית, החל מתקופת התנ"ך ועד ימינו. האנציקלופדיה התלמודית מקובלת באופן ייחודי על-ידי גדולי הדור ותלמידי חכמים, וזוכה להערכת כל גדולי תלמידי החכמים מכל הקשת הציבורית של לומדי התורה בעולם כולו. 

bottom of page