top of page

הכנס הבינלאומי הראשון להלכה יישומית

האנציקלופדיה התלמודית חוסה מאז תשכ"ג תחת כנפי עמותת יד הרב הרצוג ע"ש מרן הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל. הרב הרצוג זצ"ל ליווה את האנצ"ת מאז יסודה ועד לפטירתו בעצה ותושייה ואף כיהן כנשיאה במשך שנים רבות.

בתשס"ט מלאו יובל שנים לפטירתו של הרב הרצוג זצ"ל. בהנהלת האנציקלופדיה ועמותת יד הרב הרצוג הוחלט לציין תאריך זה באירוע מיוחד שיביא לידי ביטוי את גדלותו, היקף פועלו ומורשתו והשפעתו של הרב זצ"ל על החיים הדתיים במדינת ישראל בדורו ועד לזמנינו. הוחלט לקיים כנס בינלאומי להלכה יישומית בשיתוף עם המחלקה לתרבות תורנית בסוכנות היהודית, הכנס התקיים בין התאריכים ג-ה כסלו במשכנה החדש של האנציקלופדיה התלמודית בבניין בית הכנסת ישרון בירושלים. בכנס השתתפו מאות רבנים וציבור שוחרי תורה מהארץ ומחו"ל.

בכנס התקיימו עשרות מושבים בכל מגוון הנושאים העוסקים בממשק שבין ההלכה לחיים במדינה יהודית מודרנית. דת ומדינה, הלכה ומשפט, כשרות, בטחון פנים, חקלאות ושמיטה, הלכה ורפואה ועוד. בכנס הרצו מיטב המומחים לנושאים השונים נאמרו בו חידושים רבים,  והוא עורר הדים בתקשורת.

במסגרת הכנס התקיים מושב פתיחה שבו השתתפו הרבנים הראשיים לישראל. בנוסף התקיימה סעודת גאלה שבה הוקרן סרט על חייו ופעלו של הרב הרצוג זצ"ל שהופק במיוחד ע"י העיתונאי שאול מייזליש. רגע מרגש במיוחד היה כאשר סופר על ביקורו של הרב הרצוג בהולנד לאחר מלחמת העולם השנייה, שם ביקר בבית הילדים שניהלו הרב נתן ואלישבע דסברג, הוריו של הרב אורי דסברג ז"ל מרכז המערכת של האנצ"ת,  שאספו במשך המלחמה ואחריה ילדים שהוריהם נספו בשואה. הרב הרצוג שאל אז את דינה ילדתם הקטנה, איזו מתנה היא רוצה והיא ענתה "סידור מארץ ישראל", הרב הרצוג לא הספיק למלא את בקשתה של דינה וכעת בארוחה החגיגית נכדו של הרב חה"כ יצחק (בוז'י) הרצוג - סגר את המעגל והעניק לגב' דינה אמיר (לבית דסברג) את הסדור מארץ ישראל שבקשה בילדותה מסבו.

bottom of page