top of page

פרשת כי תשא

עודכן: 9 באוק׳ 2023זכירת מעשה העגל

השבוע אנחנו רואים בתורה את מעשה העגל, האם בכך אנו מקיימים את המצוה "זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר" (דבר' ט,ו)? לכאורה, מדוע לא? בדיוק כמו שבקריאה לפני פורים מקיימים את המצוה "זכור את אשר עשה לך עמלק". אבל מוני המצוות לא מנו את המצוה הזו במנין המצוות. הרמב"ן הסתפק שמא ראוי למנותה, או אולי נצטוו בכך רק אנשי דור המדבר, ואין זו מצוה לדורות.

גם אם זו מצוה לדורות, איש אינו אומר שבקריאת התורה של השבוע יוצאים ידי חובת המצוה, אולי משום שקריאה כזו היא סיפור גנותם של ישראל. בעל ספר חרדים טוען, שהמצוה לדורות היא ללמוד קל וחומר, שאם את מעשי אבותינו עלינו לזכור, בוודאי שחובתנו לסקור את מעשינו שלנו בכל יום, לבוש ולשוב בתשובה אם לא היו ראויים. במגן-אברהם על השו"ע הביא, שיש להתכוון במלה "באהבה" קודם קריאת שמע - פרט לאותה שעה שלא היו אוהבים את הקב"ה. ואולי זה שאנחנו כורכים את פרשיות התפילין בשיער הלקוח מעגל, זה מה שמזכיר לנו את חטא העגל.

ע"פ הערך זכירת מעשה העגל בכרך יב

44 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page