top of page

 

אוצר ירושלים והמקדש

100.00 ₪מחיר
  • אוצר ירושלים והמקדש - הלכות ומנהגים, מקום וגבולות בעניין ירושלים, הר הבית העזרות ובית המקדש. מעובד מתוך ערכי האנצ"ת: ירושלים,  הר הבית, בית המקדש בתוספת השלמות מערכים שעדין לא פורסמו ובתוספת מפות צילומים ואיורים. ערוך ע"י: הרב פרופ' אברהם שטינברג ור' אשר גרוסברג

bottom of page