תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי היד של המשנה והתלמוד, עם השוואות למבואות מהגמרא בחז"ל, גאונים וראשונים. בתוספת מסורת הש"ס השלם ומדור ציונים לראשונים

דקדוקי סופרים השלם לסדר נשים - סט - 18 כרכים

1,000.00 ₪מחיר