top of page


 

משואה ליצחק פסקים וכתבים

45.00 ₪מחיר
  • שאלות ותשובות פסקים וכתבים ממרן הרב הרצוג זצ"ל שנתפרסמו בבימות שונות  ומכתבי יד.

    בעריכת: הרב שלמה שפירא. 9 כרכים. 40 ש"ח לכל כרך.

    כרכים א, ב - אזלו מהמלאי.

    לפני רכישה מומלץ לבדוק הימצאות הכרך במלאי בפניה למשרדנו 

bottom of page