פסקי רבינו ישעיה דטראני הזקן 
ונכדו רבינו ישעיה אחרון - על מסכתות הש"ס

(פסקי הרי"ד והריא"ד סט (12 כרכים

650.00 ₪מחיר