top of page

שבתות - רפואה והלכה

רשימת הנושאים להרצאות מפי פרופ' הרב שטינברג

 1. הפלה

 2. הפריה חוץ גופית / אבחנה טרום השרשתית  

 3. הגדרת אב / אם / אדם

 4. תאי גזע

 5. שיבוט

 6. קביעת רגע המוות / השתלת אברים

 7. משאבים מוגבלים / קדימויות בטיפול רפואי

 8. הזרעה מלאכותית

 9. הנוטה למות

 10. אתיקה רפואית כללית לעומת יהודית

 11. תורה ומדע

 12. זכויות חולה: גילוי מידע, הסכמה מדעת

 13. סוגיות רפואיות בברית מילה

 14. גנטיקה מודרנית והלכה

 15. ניסיון אישי עם גדולי הדור בשאלות רפואה והלכה

    האפשרויות השונות לדרכי הצגת הנושאים:

 • הצגה פרונטלית – 3-4 הרצאות במהלך השבת   + דבר תורה בזמן התפילה.

 • שיעורים על פי מקורות בנושאים שונים.

 • שיעורים / הרצאות לקבוצות ייחודיות – רבנים, רופאים.

 • שאלות ותשובות – בנושאים מוגדרים מראש.

לעקרונות לקביעת שבתות
רפואה והלכה – לחצ/י כאן >

bottom of page