top of page

אזכרה לגרש"י זוין במלאת 40 שנה לפטירתו

אזכרה לרב זוין. נואם הרב פרבשטיין.jpg

בכ"א באדר תשע"ח מלאו ארבעים שנה לפטירתו של העורך הראשון ומעצב דמותה של האנציקלופדיה התלמודית הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל.  בתזמון מפליא בשנה זו יצא גם הכרך הארבעים של האנציקלופדיה התלמודית מפעל חייו של הרב זוין זצ"ל.

בשיתוף עם משפחתו של הרב זוין זצ"ל, קיימה האנצ"ת כנס אזכרה ולימוד לזכרו בבית הכנסת ישרון בירושלים. בעצרת השתתפו חברי האנציקלופדיה התלמודית, עשרות תלמידי הכולל לגמלאים שע"י בית הכנסת ישרון וקהל רב ממוקירי זכרו ולמדי תורתו.

את הכנס פתח הרב פרופ' אברהם שטינברג מנהלה של האנצ"ת שדבר על השפעתו המכרעת של הרב זוין לעיצוב דרכה ודמותה של האנצ"ת ואת היותה של האנצ"ת גולת הכותרת של מפעליו הספרותיים של הרב זוין זצ"ל..

לאחר מכן מסר נינו של הרב זוין, הרב אהרן זוין שליט"א שיעור מרתק ומעמיק  בעניין ההבדל שבין דיני המקדש וקשיו לכל התורה כולה בהלכה ובאגדה.

הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין שליט"א ראש ישיבת חברון פתח את דבריו בזכרונות אישים מהכרותו עם הרב זוין ומעבודתו של אביו הגאון רבי אברהם פרבשטיין זצ"ל במחיצתו במערכת האנציקלופדיה התלמודית, לאחר מכן מסר הרב פרבשטיין שיעור בענין "בעלות אדם על גופו" ופלפל בחידושיו של הרב זוין בעניין במאמרו המפורסם "משפט שיילוק בהלכה".

נינו של הרב זווין, הרב יוסף זוין סקר את תולדותיו ואישיותו של סבו הדגול.

bottom of page