top of page

ארוע במשכן הנשיא

לציון 70 שנה לאנצקלופדיה התלמודית

לציון 70 שנה ליסודה של האנציקלופדיה התלמודית התקיים בכ"ג טבת תשע"ו (4/1/2016) אירוע הוקרה לאנציקלופדיה התלמודית בבית נשיא המדינה מר ראובן ריבלין בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל... ומחו"ל. בנאומו אמר נשיא המדינה מר ראובן ריבלין את הדברים הבאים:

"התלמוד הוא הלב היהודי הפועם, זה עשרות דורות. מלבד התנ"ך, הוא השפיע, אולי יותר מכל טקסט אחר, על עיצוב אופיו, חייו ומחשבתו של העם היהודי, ודרכו אף על המחשבה העולמית. התלמוד הוא סוד העובר מדור לדור. כל דור מבקש לבאר אותו בדרכו, להעניק לטקסט המתפתח הזה את הגון והמשמעות העכשויים שלו ... 
התלמוד הוא דבר "שהכל כלול ובלול בו": פרטי דינים והלכות, הנהגות חסידות, אגדות מלאות דמיון וכישרון ... חוכמת חיים עמוקה, רעיונות מדעיים ... אבל, בעיקר מקופלת בו ההבנה, שהחיים הם כמו בית מדרש אינסופי, הם בנויים משאלות ותהיות, טיעוני-בעד וטיעוני-נגד, דיאלוג, והבנה עמוקה כי "אלו ואלו דברי אלוהים חיים"... לצערנו, עם, ואולי בגלל, כל העושר הבלתי נדלה הזה, עבור רב האוכלוסייה נותר התלמוד, חתום ונעול. 
התלמוד, שהוא בגדר "ים שאין לו סוף" מלא וגדוש נותר עדיין קשה להבנה. לשם כך, נוסד מפעל האדירים של האנציקלופדיה התלמודית. השפה הפנימית, בה דיברו ביניהם החכמים במשך הדורות, מקבלת כאן פנים בהירות וסדורות. פנים שמשלבות את צורת החשיבה המודרנית, עם זו של הספרות התלמודית וההלכתית. 
האתגר הגדול של דורנו, הוא להנגיש את התלמוד, לכל שדרות החברה בישראל. כל ילדה וילד יהודיים, הגדלים במדינת ישראל, ראוי שיזכו לטעום מהאוצר התלמודי... אני כיו"ר הכנסת, הוספתי תקן מיוחד, למחלקה המשפטית, של יועץ למשפט עברי, שישלב בהצעות החקיקה, תובנות ומקורות מהמשפט העברי לדורותיו. זו המסורת שלנו - ועליה גאותנו ... 
אני רוצה לברך את כל השותפים למפעל החשוב הזה,  ולבקש: המשיכו להאיר ולבנות, המשיכו לעמול, ביסודיות ובהתמדה, וסיימו את אשר החלו אותם גדולי עולם לעשות. אני יודע, שאתם עמלים גם באינטרנט, וגם באמצעים אחרים, להנגיש את התלמוד, ואני מבקש, שאולי גם תכינו אנציקלופדיה קטנה, כרך אחד תמציתי ומרוכז, כזה שיהיה שווה לכל נפש ממש. כרך שבאמצעותו כל נער ונערה במדינת ישראל של היום יוכלו להיפגש מקרוב עם חוכמת התלמוד שאין לה סוף"
 

bottom of page