top of page

אירוע בכנסת ישראל

לציון 70 שנה לאנציקלופדיה התלמודית

לציון 70 שנות פעילות של האנציקלופדיה התלמודית התקיים מפגש בכנסת ישראל בחסות יו"ר הכנסת חה"כ יולי אידלשטיין, בהשתתפות הרב הראשי לירושלים הרה"ג אריה שטרן שליט"א, וחברי הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, הרב אלי בן דהן, הרב משה גפני, הרב מאיר פרוש, ניסן סלומינסקי, שולי מועלם-רפאלי, ובנוכחות נציגי ידידות טורונטו וידידי האנציקלופדיה התלמודית מהארץ ומחו"ל.
במסגרת מפגש זה ניתנו ארבע הרצאות: 
• הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, עורך ראשי של האנציקלופדיה התלמודית

ודיין בבית הדין הרבני הגדול (בדימוס): המוציא מחברו עליו הראיה – יסוד, גדרים והשלכות מעשיות.
• השופט אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון:
על השימוש באנציקלופדיה התלמודית בפסיקת בית המשפט העליון.
• פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה:
מהפכת הרפואה המותאמת אישית – האם ניתן לרפא את כל המחלות ובאיזה מחיר?
• הרב פרופ' אברהם שטינברג – מנכ"ל האנציקלופדיה התלמודית: אודות האנציקלופדיה התלמודית וחזונה.

bottom of page