top of page

אם אין קמח אין תורה

אישור מוסד ציבורי לענין תרומה סעיף 46

באתר

בהעברה בנקאית

הוצאת אנציקלופדיה תלמודית בע"מ (חל"צ)
ח.פ. 510058738
מוכר לתרומה לצורכי מס (לפי סעיף 46)
בנק מזרחי טפחות (20)
סניף כנפי נשרים 7 ירושלים (539)
מס' חשבון 547770

בטלפון

02-6423242

100,000$

50,000$
10,000$

25,000$
3,600$ לחודש (10 חוקרים)
2,500$
2,000$ לחודש (35 חוקרים)

1,800$
1,000$ לחודש

אפשרויות תרומה

1. כרך חדש

2. ספר נושא
3. כרך בהדפסה חוזרת (מ"ג-נ)

4. כרכי נושא
5. הכשרת חוקר חדש

6. ידיד האנציקלופדיה
7. מלגת חוקר

8. ערך
9. תפעול אתר אינטרנט ומולטימדיה

10. סכום אחר ______

פרויקט השלמת האנציקלופדיה התלמודית

אנו פונים אליך בהצעה אישית ומיוחדת להיות תורם שותף למפעל האדיר – האנציקלופדיה התלמודית.

מאז הוקמה לפני 75 שנה, הוציאה לאור מערכת האנציקלופדיה 50 כרכים מלאים בערכים תורניים – המסכמים את התלמוד, הגאונים, הראשונים, האחרונים ושו"תים, סה"כ למעלה מ-2500 ערכים. (עוד 800 לגמר).

 

ביוזמת גדולי ישראל – הרב הרצוג זצ"ל, הרב בר-אילן זצ"ל והרב זווין זצ"ל - שוקדים עשרות מבכירי תלמידי החכמים שבעולם התורה ועמלים להתקדם ולהשלים מפעל תורני ענק זה!!!

 

באפשרותך להיות שותף – תורם ולהיות "חברותא" לאנציקלופדיה התלמודית.

 

על ידי תרומה למתן חסות לכתיבת ערך (או יותר) תהיה שותף/חברותא לעשרות אלפי שעות לימוד תורה שהושקעו ביצירת כל כרך.

 

ראויה שותפות זו להיות להנצחה או הקדשה של יקיר המשפחה או ידיד אישי.

נשמח להצטרפותך למשפחת הידידים והשותפים של האנציקלופדיה התלמודית.

תעודת הוקרה ממוספרת תינתן לכל תורם ערך!!!​

בברכה,

בני גור.jpg
הרב פרופ' אברהם שטינברג.jpg

                               בני גור

      יועץ לפיתוח

הרב פרופ' אברהם שטינברג    מנכ"ל                                      

bottom of page