top of page

שותף לחיזוק החוסן הרוחני – תורני של צה"ל?!

אישור מוסד ציבורי לענין תרומה סעיף 46

באתר

בהעברה בנקאית

הוצאת אנציקלופדיה תלמודית בע"מ (חל"צ)
ח.פ. 510058738
מוכר לתרומה לצורכי מס (לפי סעיף 46)

שם בנק: מזרחי טפחות

מספר הבנק: 20 

סניף: מספר 539 – רחוב כנפי נשרים 7, ירושלים

שם החשבון: הוצאת אנציקלופדיה תלמודית בע"מ 

מספר חשבון: 547770

סוויפט קוד: MIZBILIT

Ibn:  IL98 0205 3900 0000 0547 770 
*קבלה עבור תרומה מחו"ל לחשבון בארץ

לא מוכרת בחו"ל לצורך זיכוי במס

בטלפון

02-6423242

כרך מיוחד- המלחמה לאור ההלכה יופק על ידי האנציקלופדיה התלמודית ויחולק למפקדים, חיילים, רבנים צבאיים ובתי כנסת צבאיים
תרומתך תשתף אותך בחיזוק רוח עם ישראל

לפרטי התקשורת ומייל:

בני גור -0524479461  whatsapp    email: talmudebg@gmail.com

תרומה לכרך  מלחמה לאור ההלכה

כרך בודד $36

רבע עמוד - 10 כרכים $360

חצי עמוד -20 ספרים $720

עמוד שלם -50 כרכים $1800

עמוד כסף - 75 כרכים $2700

עמוד זהב -100 כרכים $3600

עמוד יהלום 500 כרכים $18,000

 

 

בני גור.jpg
הרב שטינברג.jpg

כתובת למשלוח צ'קים

הוצאת האנציקלופדיה התלמודית בע"מ חל"צ 
יד הרב הרצוג

רח' שמואל הנגיד 30 ת.ד. 71111 ירושלים

מיקוד 9171002

הערה על הצ'ק –

הוצאת האנציקלופדיה התלמודית בע"מ חל"צ

                               בני גור

      יועץ לפיתוח

הרב פרופ' אברהם שטינברג    מנכ"ל                                      

רב חטיבת הנחל מוסר ללוחמים את הכרך.jpeg
מכתב שטיינברג בעברית.JPG
bottom of page