גדולי ישראל מביעים את הערכתם
לאנציקלופדיה התלמודית בקבלת כרך חדש מהעורכים
הגר"א שפירא זצ"ל ר"י מרכז הרב
מקבל כרך של האנציקלופדיה התלמודית
הגרי"ש אלישיב זצ"ל
מקבל כרך של האנציקלופדיה התלמודית
הראשון לציון הגר"ע יוסף זצ"ל
מקבל כרך של האנציקלופדיה התלמודית
הדיין הגר"ח ארנטרוי  שליט"א
אב"ד לונדון
הגר"ש בעדני שליט"א ר"כ תורה וחיים
הגרש"י בורשטיין ר"י קרית מלך זצ"ל
הגר"ש כהן שליט"א ר"י פורת יוסף
הגר"י עדס שליט"א ר"י קול יעקב
הגרמ"צ ברגמן שליט"א
הגר"י שיינר שליט"א ר"י קמיניץ
הגרמ"ה הירש שליט"א ר"י סלובודקה
הגר"ח קנייבסקי שליט"א
הגר"י זילברשטיין שליט"א
הגרא"ל שטיינמן זצ"ל
הגר"ג אידלשטיין שליט"א ר"י פונביז
הגר"ד יפה זצ"ל משגיח קול יעקב
הגר"ב פוברסקי שליט"א ר"י פונביז
האדמו"ר ממודזיץ
האדמו"ר מסדיגורא
הגר"א פינקל זצ"ל ר"י מיר ברכפלד
הגר"ב אזרחי שליטא ר"י עטרת ישראל
Show More