גדולי ישראל מביעים את הערכתם
לאנציקלופדיה התלמודית בקבלת כרך חדש מהעורכים
הגר"א שפירא זצ"ל ר"י מרכז הרב
הגר"א שפירא זצ"ל ר"י מרכז הרב

מקבל כרך של האנציקלופדיה התלמודית

הגרי"ש אלישיב זצ"ל
הגרי"ש אלישיב זצ"ל

מקבל כרך של האנציקלופדיה התלמודית

הראשון לציון הגר"ע יוסף זצ"ל
הראשון לציון הגר"ע יוסף זצ"ל

מקבל כרך של האנציקלופדיה התלמודית

הדיין הגר"ח ארנטרוי  שליט"א
הדיין הגר"ח ארנטרוי שליט"א

אב"ד לונדון

הגר"ש בעדני שליט"א ר"כ תורה וחיים
הגר"ש בעדני שליט"א ר"כ תורה וחיים
הגרש"י בורשטיין ר"י קרית מלך זצ"ל
הגרש"י בורשטיין ר"י קרית מלך זצ"ל
הגר"ש כהן שליט"א ר"י פורת יוסף
הגר"ש כהן שליט"א ר"י פורת יוסף
הגר"י עדס שליט"א ר"י קול יעקב
הגר"י עדס שליט"א ר"י קול יעקב
הגרמ"צ ברגמן שליט"א
הגרמ"צ ברגמן שליט"א
הגר"י שיינר שליט"א ר"י קמיניץ
הגר"י שיינר שליט"א ר"י קמיניץ
הגרמ"ה הירש שליט"א ר"י סלובודקה
הגרמ"ה הירש שליט"א ר"י סלובודקה
הגר"ח קנייבסקי שליט"א
הגר"ח קנייבסקי שליט"א
הגר"י זילברשטיין שליט"א
הגר"י זילברשטיין שליט"א
הגרא"ל שטיינמן זצ"ל
הגרא"ל שטיינמן זצ"ל
הגר"ג אידלשטיין שליט"א ר"י פונביז
הגר"ג אידלשטיין שליט"א ר"י פונביז
הגר"ד יפה זצ"ל משגיח קול יעקב
הגר"ד יפה זצ"ל משגיח קול יעקב
הגר"ב פוברסקי שליט"א ר"י פונביז
הגר"ב פוברסקי שליט"א ר"י פונביז
האדמו"ר ממודזיץ
האדמו"ר ממודזיץ
האדמו"ר מסדיגורא
האדמו"ר מסדיגורא
הגר"א פינקל זצ"ל ר"י מיר ברכפלד
הגר"א פינקל זצ"ל ר"י מיר ברכפלד
הגר"ב אזרחי שליטא ר"י עטרת ישראל
הגר"ב אזרחי שליטא ר"י עטרת ישראל