top of page

ערכי כרך י

כרך-בודד.png
 • הרהור כדיבור

 • הרהור עברה

 • הרוגי בית דין

 • הרוגי מלכות

 • הרחקת נזיקין

 • הקף

 • הקפת הראש

 • הקריבהו נא לפחתך

 • הקש

 • הר הבית

 • הרג

 • הקהל

 • הקטרה (א) [מצת שריפת הקרבנות]

 • הקטרה (ב) [מצות שריפת הקטורת]

 • הקמה

 • הפרשת חלה

 • הפרשת תרומות ומעשרות

 • הפשט וניתוח

 • הצלת נפשות

 • הקדש

 • הפטרה

 • הפסד מרובה

 • הפקעת שערים

 • הפקר

 • הפקר בית דין

 • הפרה (הפרת נדרים)

bottom of page