top of page

הרב יעקב דוד שמאהל, אנטוורפן

בס’’ד

 

בעזרת השם הייתי עוסק בסידור גט של אשה לפני בערך שנתים,     שלא רצתה לקבלו מידי בעלה לכן הבעל מינה שליח בפני הבית דין  והבעל הלך לדרכו  (האשה היתה חוץ לעיר כפי פסק הרמ’’א)

שוב התעורר שאלה האם יש לסדר על כל פנים הרשאה א’ להשליח כנהוג או היות הבית דין יודע שהבעל מינה אותו והאשה מגיע לפני הבית דין בעוד זמן מה  אין צורך כלל להרשאה

 

התקשרנו לאחד הדיינים המפורסמים בארץ ישראל והוא אמר שיש לכתוב הרשאה

 

בעת שהייתי בארה’’ק התפללתי מעריב בחב’’ד וראיתי הגאון הרב זלמן נחמיה ולאחר מעריב הצגתי השאלה: הוא ענה שאין צורך בהרשאה  רק בפינקס הבית דין יכתוב הסיבה למה לא כתבו הרשאה.

 

אלו דברי תלמידו שזכה לקבל סמיכה ממנו על יור’’ד וגם על חו’’מ   (הבחינה על חו’’מ היה על ידי הדואר כי אז עברתי לגור באנטוורפן,  ובהיותי באה’’ק ביקרתי בסאדיגורא ושאלתי אותו לכתוב לי שאלות ואני אחזור לאנטוורפן ואכתוב תשובות ואשלח אותם לאברך שלמד בסאדיגורא,  אז הוא שאל אותי על איזה סימנים לכתוב שאלות ועניתי על טוען ונטען, אז שאל עיון שאלות או בקיאות שאלות ועניתי ואז נתתי לו מחברת והוא כתב על אתר בלי שו’’ע הרבה שאלות וככה במשך שנה או יותר עד אשר קיבלתי סמיכה

 

גאון כזה לא פגשתי זכותו תגן עלינו

bottom of page