top of page

היחס ההלכתי-רפואי לקורונה
הרב פרופ' אברהם שטינברג

מנהל האנציקלופדיה התלמודית


בית כנסת היזדים בירושלים

מוצאי שבת פרשת כי תשא
י"ח אדר תש"פ - 14 מרץ 2020 

ביחד עם הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליט"א

 

ברשות הקהל הקדוש כאן ובכל אתר ואתר, שבוע טוב. יהי רצון שנשמע בשורות טובות ישועות ונחמות.

 

אנחנו שולחים מכאן רפואה שלמה לכל חולי הקורונה פה בישראל ובעולם, יהי רצון שיחלימו במהרה יחד עם שאר חולי עמו ישראל. אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה עולמית, שהוכרזה ככזו על ידי ארגון הבריאות העולמי בגלל המספרים העצומים של האנשים שנפגעו מהווירוס הזה.

 

זו לא הפעם הראשונה שישנן מגפות, אנחנו מכירים מגפות בעם ישראל, כבר בזמן התנ"ך היו לא מעט מגיפות. המגפות האלה הסתיימו על ידי תפילה, הקטרת  קטורת, ובאמת בזוהר הקדוש כתוב שבזמן מגיפה צריך גם להתפלל בכלל, וגם להגיד את פרשת הקטורת הסמים, ופיטום הקטורת של חז"ל. אנו מקווים שהדברים הללו יחד עם אמצעים טבעיים, שנגע בהם בעוד רגע, יועילו לעצור גם את המגפה הזו.

 

מעניין לציין שאחת המגפות הקטלניות ביותר שהתרחשו בעולם בימי הביניים נקראה המוות השחור, אותה המגפה שנבעה מאבעבועות שחורות קטלה מיליונים של אנשים בעולם, ודווקא היהודים נפגעו הכי פחות. זה עורר את זעמם של הגויים, שכאילו היהודים משתמשים בכל מיני כשפים וקסמים ומצילים רק את עצמם. אבל התברר שמה שהגן על היהודים היה ההיגיינה שנובעת מחיובי התורה. נטילת ידיים לפני אוכל, נטילת ידיים אחרי שירותים, מים אחרונים בסיום הארוחה. כל פעם שנוגעים במקום לא נקי, חייבים ליטול ידיים. וזה בעצם היה הדבר שהגן על היהודים, כשאומות העולם לא נהגו בצורה הזו. אז המצווה מגינה ומצילה לא לא רק בגלל שהיא מצווה, אלא בגלל שיש למצווה את האפקט המגן.

 

לפני כ150 שנה הייתה מגפה גדולה מאוד באירופה, מגפת הכולרה. שבלשוננו נקראת החולי-רע. ובעצם הכוונה היא לאיזה שהוא חיידק שגורם לשלשולים שלא ניתן להתגבר עליהם, וגם המגפה הזו הפילה חללים רבים. באותה עת גדולי ישראל יצאו בקריאה לשמור על מה שהשלטונות אומרים, כדי לעצור את המגפה. מסופר על רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, שביום כיפור, עלה על הבמה ואכל לנגד כל העם וציווה לכולם, גם הבריאים, לאכול בכדי להגן עליהם מפני המחלה. מכיוון שברור שאדם שנכנס למחלה כזו של שלשולים כשהוא מותש מן הצום ומיובש מחוסר שתייה, הסיכון לחייו הוא יותר גדול. ולכן אף על פי שעדיין היה מדובר באדם בריא, בגלל שזו הייתה מגפה, הוא ציווה ועשה כך הלכה למעשה. למרות שיש המפקפקים בך שהוא ממש אכל, או לחילופין רק אמר לאכול, אבל הרעיון הוא שאפילו יום כיפור נדחה לבריאים, כדי להציל את הציבור.

 

בערך באותה תקופה, התפרסמה בהרבה מקומות האיגרת של רבי עקיבא איגר, שגם היה עד למגפת הכולרה. רבי עקיבא איגר  ציווה שלא יהיה התכנסויות יותר מט"ו אנשים במקום אחד. היום אנחנו מוגבלים למאה אולי יגבילו את זה ל-50 , הוא הגביל את זה ל-15. והוסיף שצריך להעמיד שוטר של המדינה בכניסה לבתי כנסת ולתלמודי תורה, לכל המוסדות היהודיים, ולהקפיד שלא יכנסו בבת אחת יותר מ-15 אנשים. וכן ציווה שישמעו לכל מה שהרופאים אומרים, כי זה דבר שמציל את הרבים.


 

מה שעומד מאחורי הפסיקות הללו זאת התפיסה של רב שלמה זלמן אויערבך, שזכיתי להיות מבאי ביתו, ולדון איתו בהרבה מאוד שאלות חדשות בענייני רפואה והלכה. הרב הגדיר הבדל מהותי בין ספק פיקוח נפש ביחיד, לבין ספק פיקוח נפש של ציבור. יש גמרא שאומרת שגחלת ברשות הרבים מותר לכבות אותה בשבת, למרות שאם בבית יש לי גחלת על הרצפה בשבת, אסור לי לכבות. איסור מכבה הוא איסור דאורייתא, אמנם יש שם מחלוקת אם זה גחלת של עץ ואז האיסור מדאורייתא, או שזה גחלת של מתכת שאז האיסור מדרבנן. גם איסור דרבנן אסור לעבור בשבת אם זה אצלי בבית. אבל אם זה ברשות הרבים מותר לכבות את זה. בין לפי בשיטה שזה גחלת של עץ, אז אפילו מותר לעשות איסור דאורייתא, ובין לפי השיטה שזה גחלת של מתכת ומותר לעשות איסור דרבנן.

 

ומה הסברא? הסביר רב שלמה זלמן אוירבך, הסברה היא שאם אני לבד בד' אמותי, אני יכול להיזהר. אז אם אני אדם בריא ואני רואה גחלת, אני לא סומא, אני לא עיוור, אני רואה את זה, אני יודע שזה מסוכן, אז אני אשתדל בשבת לעבור ליד או בסביבה, ולא להיפגע. אבל ברשות הרבים , נכון שאני יכול להיזהר גם ברשות הרבים, אבל יכול להיות שיעבור זקן עם מקל, ולא יוכל להישמר, ויפגע מהגחלת, יכול להיות שיעבור עיוור ולא יראה את הגחלת, יכול להיות שיעבור מפגר ולא יבין שיש סכנה בגחלת. זאת אומרת שבציבור פיקוח נפש מוגדר בצורה הרבה יותר חמורה, מאשר ביחיד. ולכן בכל המגיפות האלו, אדם לעצמו יכול להגיד, "לי לא יקרה שום דבר, אני בריא, אני יודע להסתדר. לא יהיה לי שום דבר." אבל אם הוא יפיץ את המחלה והרבה יפגעו מזה, בין השאר יפגעו גם כאלה שהמחלה הזאת תהרוג אותם. ולכן חובה על כל אחד, גם אם הוא חושב שהוא יכול להסתדר, לנהוג בהתאם לעקרונות. 

 

הוירוס הזה הספציפי,הקורונה,כנראה אנחנו לא באמת מכירים אותו. זה וירוס חדש שאנחנו לא יודעים איך הוא מתנהג, אנחנו לא יודעים מה הוא יודע לעשות וכמה זמן זה יימשך. בינתיים הוא פוגע בכל חלקה טובה, בכל העולם, אין מקום שהוא לא מגיע אליו.

 

ההדבקה הזו היא אחת ההדבקות הגדולות ביותר שאנחנו מכירים, בוירוסים ובחיידקים. ולכן, כל מגע בתוך טווח של שני מטר, גם כשאני מדבר עכשיו אני מוציא כל מיני חלקיקים, בחלקיקים האלה יכול להיות הוירוס ומי שמולי יכול מיד להידבק, וימשיך להעביר את זה.. מה שבינתיים למדנו על המחלה, זה שאנשים צעירים ובריאים, אם הם ייפגעו מהוירוס הזה, סביר להניח שהמחלה שלהם תהיה מחלה קלה כמו שפעת. אבל אם האדם הזה, נשא של הוירוס, בין אם הוא מראה סימנים של המחלה  ובין אם הוא הוא לא מראה סימנים, אם הוא לא יתנהג כמו נדרש על ידי השלטונות, הוא יפיץ את המחלה. וברגע שהמחלה מופצת, היא תפגע גם באנשים שהם מאוד מבוגרים שהיכולת שלהם להתמודד עם המחלה הזו היא הרבה יותר קשה, כך גם אנשים שהמערכת החיסונית שלהם פגועה. יש כל מיני מחלות שפוגעות במערכת החיסונית ואז האדם שיש לו את החולשה החיסונית, לא יכול להתמודד עם הוירוס הזה. בלי מערכת חיסונית תקינה, הוירוס הזה פוגע בדרכי הנשימה, מפסיקים לנשום, צריך להגיע מיד לטיפול נמרץ להנשמה. ככל שיהיו יותר חולים שכאלה מערכת הבריאות עלולה לקרוס. אין מספיק מיטות של טיפול נמרץ, ומכונות הנשמה, בשביל לטפל באלפים. אנחנו יודעים לטפל בבודדים, אבל לא באלפים. ולכן מי שמופקד על הדבר, שזה אנשים שהם מבינים בעניין, הם עושים את זה בְּשׂוֹם שֶׂכֶל, על ידי עריכת הרבה מאוד דיונים. הדיונים האלה משלבים הרבה מאוד אנשים, שומעים הרבה מאוד דעות, ובסופו של דבר מתקבלת החלטה, שהיא לטובת הציבור. גם אם הציבור חושב שזה לא יקרה, או שזה חומרה גדולה מידי, ואפשר לעשות את זה קצת יותר קל, ואני כן רוצה להיפגש עם אנשים. 

 

אם ההנחיה היא לא לעשות את הדברים הללו לתקופה מסויימת, זהו חיוב דאורייתא של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" אני צריך לדאוג לעצמי, אבל יותר מזה, יכול להיות אפילו שיש בזה דין רודף.  כי אני גורם למישהו אחר להיות חולה, והמחלה הזו יכולה להרוג אותו. ואנחנו ראינו את זה בסין, ואנחנו רואים את זה עכשיו באיטליה, ואנחנו רואים את זה במדינות אחרות באירופה, ועכשיו זה התחיל גם בארצות הברית. לצערנו  גם פה בישראל, יש קרוב ל-200 אנשים שאובחנו. סביר להניח שיש יותר אנשים שהם לא מרגישים שום דבר, והם לא היו בקבוצות שנחשפו, או שיכולים היו להיחשף לוירוס הזה, אבל בעצם הם נשאים, כי עד כה, לא עשו בדיקות לאנשים. רק מי שהראה סימנים עשו לו בדיקות. יכול להיות, חס ושלום, שאחדים מכם שהיו בשופרסל, או במקום אחר. יכול להיות שמישהו נדבק, הוא לא מרגיש כלום, אבל הוא לא נבדק, אז אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו יודעים כבר, יש כבר כ200 אנשים בפיזור של כמעט כל הארץ, ולכן כל אחד מהם ,אם הוא לא ישמר בבידוד מלא, כמו שנדרש, הוא ימשיך להפיץ את המחלה. מכאן מגיעה החובה ,וזו חובה גמורה, להישמר ולנהוג בדיוק לפי הנחיות שמשרד הבריאות וראש הממשלה. חייבים להדגיש שראש הממשלה, למרות כל הבעיות שיש לו, ואני לא נכנס לפוליטיקה של העניין, מקדיש שעות ארוכות בשביל לטפל בנושא הזה, כי הוא מבין כמו שאנחנו הרופאים מבינים, שהמצב הוא באמת מצב של סכנה לכלל הציבור.

 

בציבור ,אפילו ספק הכי רחוק של פיקוח נפש, יש לו דין של פיקוח נפש. ולכן למשל מי שנבדק ונמצא שהוא נשא, חייב להיות בבידוד, וגם אם היה באזור שהיה בו מישהו עם הוירוס הזה, אף על פי שהוא עדיין לא נדבק, חייב להיות בבידוד. זה מחייב אותו לא ללכת למניין, לא ללכת לשיעורים, לא לצאת מן הבית לשום דבר, כולל לדבר מצווה. כי זה יגרום לאחרים להיפגע, ובין האחרים יכולים להיות כאלה, שחס ושלום, לא ישרדו את המחלה. וגם המערכת, כמו שאמרתי, ברגע שיש אלפים שנזקקים לשירותים של טיפול נמרץ לא תהיה אפשרות לתת לכל מי שצריך את הטיפול, והאנשים האלה ימותו כי אחרים לא נזהרו כמו שנדרשו.

 

אז יש פה דין, קודם כל שנשמור על עצמנו, שנית לא לרדוף את האחרים, שלישית "דינא דמלכותא דינא" וזה בטח לא עניין שנוגד את התורה אלא שמחזק את התורה. ולכן, צריך לשמוע להנחיות , כי זה הדבר היחיד שיכול, איך שהוא לעצור או להפחית, את התפשטות המחלה.

 

לדאבוננו, בינתיים, וגם לא נראה שבזמן הקרוב זה יקרה, אין חיסון נגד הוירוס הזה. בוודאי שאין טיפול, אין טיפולים לוירוסים כמעט אף פעם, רק במקרים מאוד בודדים. כל הטיפול שאנחנו יודעים לתת, הוא טיפול תומך, למי שיש לו בעיות ,שצריך עזרה ממכשירים ומתרופות שיחזיקו את מצבו, אבל זה לא מרפא את המחלה. ולכן הדרך היחידה להינצל זה במניעה. 

 

מר"ן הראשון לציון שיבוא בעוד כמה דקות, הוציא איגרת מאוד ברורה כדעת תורה, שחייבים להישמע לשלטונות. בדיוק כמו שרבי עקיבא איגר עשה, ובדיוק כמו שרבי ישראל סלנטר עשה. ובדיוק כמו שכל הגדולים הורו לעשות במקרים כאלה. 

 

 לא היה עוד מקרה כזה, של הפצה כל כך מהירה, וכל כך קשה, בכל העולם כולו. 

 

אז כמו שאמרתי בראשית דבריי, יש עניין להתפלל, שהקדוש ברוך הוא, יעזור לעולם כולו, ולעם ישראל בפרט. שנעבור את זה הכי טוב, עם הכי פחות חולים, וחלילה מתים. וכמו שאמרתי גם בראשית דבריי על פי הזוהר ,בזמן מגיפה, המגיפה נעצרה על ידי הקטורת, ולכן אמירת "קח לך סמים" מהתורה, ואמירת "פטום הקטורת" מהמשנה, מהגמרא. זה דבר שיכול לסייע, בנוסף לעשות כל מה שדורשים מאיתנו. יכול להיות שההנחיות יוחמרו. אני לא יודע מה נאמר עכשיו, ראש הממשלה היה אמור להודיע על עוד סדרה של הגבלות. כל ההגבלות הללו מחייבות כל אחד ואחד בצורה הכי חמורה שאפשר לחשוב עליה.  זה פיקוח נפש של ציבור. זה לא פיקוח נפש רק של היחיד, זה פיקוח נפש של ציבור. וכמו שאמרתי, בשם רב שלמה זלמן אויערבך, פיקוח נפש של ציבור יש לו גדר הרבה יותר חמור, מאשר פיקוח נפש ביחיד. וזה בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאים.

Video_Image.jpg
bottom of page