ערכי כרך ל"ז

כרך-בודד.png

לשון תורה; לשון חכמים
לשכות
לשמה
מ [האות]

לשון [שפה]
לשון בני אדם
לשון הקדש
לשון הרע

לקיחה על ידי דבר אחר
לקיטה
לש
לשון [אבר]
לשון [דרך בטוי]

לפנים משורת הדין
לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן
לקט; פרט
לקט שכחה ופאה
לקיחה

לכם
למד מן הלמד
למפרע; מכאן ולהבא
לעז (שם רע)
לפני עור לא תתן מכשול