top of page

אוצרות האנצקלופדיה התלמודית

הגדה של פסח.jpg
אוצר חנוכה.jpg
אוצר יום טוב_edited.jpg
כל האוצרות ביחד.png
הפרשה בהלכה אנגלית
הפרשה בהלכה.jpg

ערכי האנצקלופדיה התלמודית, מהווים מקור בלתי נדלה ללימוד ועיון עבור ת"ח חוקרים ולמדנים. אולם הם נגישים פחות לחלק מהציבור שאינו מחובשי ספסלי בית המדרש. מתוך רצון ומגמה להנגיש את פרותיה של האנצ"ת גם לצבור הרחב, הקמנו את מפעל 'אוצרות האנציקלופדיה התלמודית'. במסגרת זו אנו מוציאים סדרת ספרים בנושאים ספציפיים, המבוססת על החומר הרב שנכתב  בכרכי האנצ"ת וחומר נוסף שנאסף בארכיוני האנצ"ת ועדין לא פורסם ולהנגישם לציבור הרחב בצורה ידידותית ופופולארית.

במסגרת זו יצאו עד כה שישה ספרים:

הפרשה בהלכה - עיונים הלכתיים בפרשות השבוע, מעובדים על פי ערכי האנציקלופדיה התלמודית. בספר שני עיונים לכל פרשה, והוא מלווה בתמונות.  הספר הוא  אורח חשוב בשלחן השבת של מוקירי התורה ולומדיה. הספר נערך ע"י: הרב אורי דסברג ז"ל.

אוצר התפילה - כל ענייני פסוקי דזמרה והתפילה בהלכה. מעובדים ומנוסחים בסגנון האנציקלופדיה התלמודית. מבוסס על טיוטות הערכים הנ"ל שנכתבו ע"י הגאון הרב דוד קאהן שליט"א.

אוצר ירושלים והמקדש - הלכות ומנהגים, מקום וגבולות בעניין ירושלים, הר הבית העזרות ובית המקדש. מעובד מתוך ערכי האנצ"ת: ירושלים,  הר הבית, בית המקדש בתוספת השלמות מערכים שעדין לא פורסמו ובתוספת מפות צילומים ואיורים. ערוך ע"י: הרב פרופ' אברהם שטינברג ור' אשר גרוסברג.

מחזור ליום הכפורים - מחזור ליום הכפורים, מלווה בעיונים הלכתיים הכתובים בסגנון האנצ"ת ומשובצים בתוך סדר התפילה כל ענין במקומו. ערוך ע"י: הרב פרופ' אברהם שטינברג והרב אורי דסברג ז"ל. המחזור מופיע בנוסח אשכנז ובנוסח ספרד. למחזור צורפו משניות מסכת יומא עם שינויי נוסחאות ופירושי ר' נתן אב הישיבה ורע"ב.

אוצר החנוכה - כל ענייני החנוכה, מעובדים מתוך הערך: חנוכה שבאנצ"ת בתוספת נושאים אקטואליים חדשים. לספר צורף: סדר הדלקת נרות חנוכה ומגילת אנטיוכוס על מנת שיוכל להוות הספר המלווה ומפרה את ימי החנוכה בכל המובנים.

הגדה של פסח - הגדה של פסח, עם באורים הלכתיים מתוך האנציקלופדיה התלמודית. האגדה מעוצבת בעיצוב מפואר ומעוטרת באיורים מתוך הגדת אמשטרדם. בסוף ההגדה צורפו 13 ערכים מווך האנצ"ת העוסקים בענייני הפסח בשלמותם.

Halachic Insights from the weekly Torah portions - מקור הספר הוא בטור שבועי שכתב הרב אורי דסברג ז"ל במשך כשנתיים בעלון השבת "עונג שבת". הרב דסברג ז"ל היה איש אשכולות ת"ח בעל כשרון כתיבה ועריכה נדיר, ממקימי מכון צומ"ת, עורך תחומין ומרכז מערכת האנציקלופדיה התלמודית. 

הרב דסברג נהרג בכ' אייר תשע"א בתאונת דרכים בשיא פעילותו התורנית והספרותית. בטור זה פיתח הרב דסברג נושאים קצרים מעובדים לפי ערכי האנציקלופדיה התלמודית - ומסודרים לפי הקשרם לפרשת השבוע. הספר תורגם לאנגלית על ידי הרב מרדכי וייס.  

אוצר יום טוב - כל ענייני יום טוב בהלכה, מלוקטים ומעובדים מתוך הערכים: יום טוב, יום טוב שני, מלאכת אוכל נפש ועוד. הוקדש לזכרו של הרב רונן נויבירט ז"ל ע"י קהילת בית הכנסת אוהל ארי – רעננה.

 

בהכנה, נמצאים שני כרכים נוספים:

אוצר חול המועד - מחזור ייחודי לחול המועד פסח וסוכות. במחזור יופיעו כל תפילות חול המועד בלבד במקומם ללא צורך בדפדוף בסדור רגיל. במחזור ישולבו ענייני חול המועד ותפילותיו בהלכה, מלוקטים ומעובדים מתוך ערכי האנצ"ת ועוד.

אוצר כלי המקדש ובגדי כהונה - הספר יכלול תיאור ותפקיד של כל הכלים ששימשו במקדש, כגון ארון, כיור, כלי שרת, מזבח, מנורה, שולחן ועוד.

ותיאור בגדי כהן הדיוט וכהן גדול, כגון אבנט, אפוד, כתונת, מגבעת, מעיל, מכנסיים, ציץ, אורים ותומים ועוד...

רונן נויבירט.jpg

אוצרות האנצקלופדיה התלמודית

הגדה של פסח.jpg
אוצר חנוכה.jpg
אוצר יום טוב_edited.jpg
כל האוצרות ביחד.png
הפרשה בהלכה אנגלית
מלחמה לאור ההלכה חרבות ברזל_edited.jpg
הפרשה בהלכה.jpg

ערכי האנצקלופדיה התלמודית, מהווים מקור בלתי נדלה ללימוד ועיון עבור ת"ח חוקרים ולמדנים. אולם הם נגישים פחות לחלק מהציבור שאינו מחובשי ספסלי בית המדרש. מתוך רצון ומגמה להנגיש את פרותיה של האנצ"ת גם לצבור הרחב, הקמנו את מפעל 'אוצרות האנציקלופדיה התלמודית'. במסגרת זו אנו מוציאים סדרת ספרים בנושאים ספציפיים, המבוססת על החומר הרב שנכתב  בכרכי האנצ"ת וחומר נוסף שנאסף בארכיוני האנצ"ת ועדין לא פורסם ולהנגישם לציבור הרחב בצורה ידידותית ופופולארית.

במסגרת זו יצאו עד כה שישה ספרים:

הפרשה בהלכה - עיונים הלכתיים בפרשות השבוע, מעובדים על פי ערכי האנציקלופדיה התלמודית. בספר שני עיונים לכל פרשה, והוא מלווה בתמונות.  הספר הוא  אורח חשוב בשלחן השבת של מוקירי התורה ולומדיה. הספר נערך ע"י: הרב אורי דסברג ז"ל.

אוצר התפילה - כל ענייני פסוקי דזמרה והתפילה בהלכה. מעובדים ומנוסחים בסגנון האנציקלופדיה התלמודית. מבוסס על טיוטות הערכים הנ"ל שנכתבו ע"י הגאון הרב דוד קאהן שליט"א.

אוצר ירושלים והמקדש - הלכות ומנהגים, מקום וגבולות בעניין ירושלים, הר הבית העזרות ובית המקדש. מעובד מתוך ערכי האנצ"ת: ירושלים,  הר הבית, בית המקדש בתוספת השלמות מערכים שעדין לא פורסמו ובתוספת מפות צילומים ואיורים. ערוך ע"י: הרב פרופ' אברהם שטינברג ור' אשר גרוסברג.

מחזור ליום הכפורים - מחזור ליום הכפורים, מלווה בעיונים הלכתיים הכתובים בסגנון האנצ"ת ומשובצים בתוך סדר התפילה כל ענין במקומו. ערוך ע"י: הרב פרופ' אברהם שטינברג והרב אורי דסברג ז"ל. המחזור מופיע בנוסח אשכנז ובנוסח ספרד. למחזור צורפו משניות מסכת יומא עם שינויי נוסחאות ופירושי ר' נתן אב הישיבה ורע"ב.

אוצר החנוכה - כל ענייני החנוכה, מעובדים מתוך הערך: חנוכה שבאנצ"ת בתוספת נושאים אקטואליים חדשים. לספר צורף: סדר הדלקת נרות חנוכה ומגילת אנטיוכוס על מנת שיוכל להוות הספר המלווה ומפרה את ימי החנוכה בכל המובנים.

הגדה של פסח - הגדה של פסח, עם באורים הלכתיים מתוך האנציקלופדיה התלמודית. האגדה מעוצבת בעיצוב מפואר ומעוטרת באיורים מתוך הגדת אמשטרדם. בסוף ההגדה צורפו 13 ערכים מווך האנצ"ת העוסקים בענייני הפסח בשלמותם.

Halachic Insights from the weekly Torah portions - מקור הספר הוא בטור שבועי שכתב הרב אורי דסברג ז"ל במשך כשנתיים בעלון השבת "עונג שבת". הרב דסברג ז"ל היה איש אשכולות ת"ח בעל כשרון כתיבה ועריכה נדיר, ממקימי מכון צומ"ת, עורך תחומין ומרכז מערכת האנציקלופדיה התלמודית. 

הרב דסברג נהרג בכ' אייר תשע"א בתאונת דרכים בשיא פעילותו התורנית והספרותית. בטור זה פיתח הרב דסברג נושאים קצרים מעובדים לפי ערכי האנציקלופדיה התלמודית - ומסודרים לפי הקשרם לפרשת השבוע. הספר תורגם לאנגלית על ידי הרב מרדכי וייס.  

אוצר יום טוב - כל ענייני יום טוב בהלכה, מלוקטים ומעובדים מתוך הערכים: יום טוב, יום טוב שני, מלאכת אוכל נפש ועוד. הוקדש לזכרו של הרב רונן נויבירט ז"ל ע"י קהילת בית הכנסת אוהל ארי – רעננה.

מלחמה לאור ההלכה - בימי מבחן וצרה אלה אנו נמצאים בעיצומה של מלחמה קשה שנכפתה עלינו.

עם ישראל למוד מלחמות מאז היותו לעם ועד היום. התורה וההלכה מדריכה אותנו בכל הנושאים הנוגעים לניהול מלחמה.

 

"מלחמה לאור ההלכה" כולל ערכים בנושאי המלחמה ובנושאי בן אדם לחברו, מתוך כרכי האנציקלופדיה התלמודית וסכום תמציתי של ההלכות הנוגעות למלחמת מצוה של עזרת ישראל מיד צר. לשם חיזוק החוסן הרוחני תורני של צה"ל ועם ישראל,

 

פתחנו במבצע של חלוקת הספרים למפקדים, חיילים, רבנים צבאיים ובתי כנסת בבסיסי צה"ל.

 

בהכנה, נמצאים שני כרכים נוספים:

אוצר חול המועד - מחזור ייחודי לחול המועד פסח וסוכות. במחזור יופיעו כל תפילות חול המועד בלבד במקומם ללא צורך בדפדוף בסדור רגיל. במחזור ישולבו ענייני חול המועד ותפילותיו בהלכה, מלוקטים ומעובדים מתוך ערכי האנצ"ת ועוד.

אוצר כלי המקדש ובגדי כהונה - הספר יכלול תיאור ותפקיד של כל הכלים ששימשו במקדש, כגון ארון, כיור, כלי שרת, מזבח, מנורה, שולחן ועוד.

ותיאור בגדי כהן הדיוט וכהן גדול, כגון אבנט, אפוד, כתונת, מגבעת, מעיל, מכנסיים, ציץ, אורים ותומים ועוד...

רונן נויבירט.jpg
bottom of page