פרשת כי תשא


וַיִּתְפָּרְקוּ כָּל הָעָם אֶת נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל אַהֲרֹן. וַיִּקַּח מִיָּדָם וַיָּצַר אֹתוֹ בַּחֶרֶט וַיַּעֲשֵׂהוּ עֵגֶל מַסֵּכָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. (לב, ג-ד)


אין קטגור נעשה סנגור


מדוע אין למנות בעל מחלוקת כשליח ציבור?

הכיצד כיפר קרבן העגל על חטא העגל, והרי אין קטיגור נעשה סניגור?!


על פי הערך: אין קטגור נעשה סנגור, שבאנציקלופדיה התלמודית כרך א'


אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים - בבית קדש הקדשים - לעבוד עבודה, לפי שאין קטיגור נעשה סניגור (ראש השנה כו א), ומזהב נעשה העגל (רש"י שם). אולם יש כמה אופנים שבהם כלל זה לא נאמר:

(א) הארון והכפורת והכרובים, שהם של זהב אף על פי שהיו בפנים, אינם בכלל זה, לפי שאינם באים להקרבה ועבודה (גמרא שם: חוטא בל יקריב).

(ב) הכף והמחתה, אף על פי שעובדים בהן עבודה בפנים, מכל מקום אינן באות לשם קישוט וכבוד כמו בגדי כהונה (שם: חוטא בל יתגאה).

(ג) דווקא בעבודת פנים נאמר כלל זה, אבל לא בעבודה שבחוץ, ולכן כהן גדול עובד עבודה בחוץ בבגדי זהב (שם). וכן אמרו (במדבר רבה פי"ט ורש"י על התורה שם): תבוא פרה אדומה ותכפר על חטאת העגל; ולא אמרו בה אין קטגור נעשה סניגור, לפי שעבודתה בחוץ (רבי אליהו מזרחי חוקת יט כד). בשופר של ראש השנה נחלקו תנאים: חכמים סוברים שכל השופרות כשרים חוץ משל פרה, שאין קטגור נעשה סניגור; ואף על פי שהשופר בחוץ הוא, כיון שלזכרון הוא בא, כבפנים הוא דומה. ורבי יוסי מכשיר בשל פרה, לפי שבחוץ הוא (ר"ה שם. וההלכה כחכמים מטעמים אחרים שהוזכרו בגמרא).