top of page

פרשת כי תשאאין קטגור נעשה סנגור

ע"פ הערך אין קטיגור נעשה סניגור בכרך א באנציקלופדיה התלמודית


הכהן אינו נכנס לקודש הקדשים בבגדי זהב, וכן אין עושים שופר מקרניה של פרה, כיון ש"אין קטגור נעשה סנגור" - העגל והזהב, ששימשו לחטא שבפרשתנו, אינם יכולים לשמש לכפרת עוונות. אבל לפי הגמרא כלל זה פועל רק בעבודות הנעשות במקדש, או כעין המקדש (שופר). לכן פרה אדומה יכולה לשמש לכפרה על חטא העגל, כיון שעבודתה נעשית מחוץ למקדש.

אם כך, מדוע לא רשאי כהן שהרג את הנפש לשאת את כפיו? אם הטעם הוא שאין קטגור יכול להיעשות סנגור (כמו שכתבו בעלי התוס' ביבמות ז,א), הרי עבודת נשיאת הכפיים נעשית מחוץ למקדש? התירוץ: מחוץ למקדש ניתן להשתמש בחומר (זהב) או בגוף (פרה) המזכירים את הקטגור, את העבירה; אבל לא ניתן להשתמש בקטיגור עצמו (כהן שהרג) כסניגור (נושא את כפיו).

ובכל זאת מצאנו שבמילואים נאמר לאהרן: "קח לך עגל" (ויק' ט,ב) - להודיע שמכפר לו הקב"ה על מעשה העגל (רש"י). הטעם הוא שכשבאים לכפר על אותו חטא עצמו, אדרבה - יש יותר סיכוי לחזרה בתשובה כשמתשמשים באותו דבר שבו נעשה החטא. משום כך הזהב שתרמו למשכן מכפר על ההתנדבות הנלהבת לזהב העגל.

11 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page