פסקי רבינו ישעיה דטראני הזקן 
ונכדו רבינו ישעיה אחרון - על מסכתות הש"ס

פסקי הרי"ד והריא"ז - כרכים בודדים

60.00 ₪מחיר
לבחירת מסכת