top of page
משה שפירא ידידות טורונטו.jpg

הרב משה שפירא מנכ"ל ידידות טורונטו

לוגו  טורונטו.png
%D7%93%D7%91%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%

מר דב פרידברג
נשיא ידידות טורונטו

עמותת ידידות טורונטו מברכת את האנציקלופדיה התלמודית לרגל 70 שנה של פעילות תורנית מפוארת וכתיבת יותר מאלף ערכים, על ידי מאות תלמידי חכמים וגדולי תורה. 

השותפות והמעורבות של עמותת ידידות טורונטו במפעל  התורני המונומנטלי של האנציקלופדיה התלמודית החלה כבר לפני כשנתיים. 

שותפות זו מבטאת את החשיבות הרבה אותה אנו מייחסים למפעל תורני כביר זה. האנציקלופדיה התלמודית מהווה חוליה בשרשרת המסורה של תורת ישראל כפי שהתקבלה מרב לתלמיד ועד ימינו אנו - "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים..." (משנה אבות א.א). 

בשנתיים האחרונות, בנינו יחד עם הנהלת האנציקלופדיה תכנית עבודה חדשנית ורחבת היקף, שבמרכזה הצבנו יעד להשלמת מלאכת כתיבת כל ערכי האנציקלופדיה עד לשנת 2024. מתוקף כך הוקם בית המדרש להוראת כתיבה תורנית ע"ש דב וננסי פרידברג, באמצעותו הוכשרו וגויסו חוקרים וכותבים חדשים לצוות האנציקלופדיה. בכך הוגבר משמעותית קצב כתיבת הערכים בהתאם לחזון ומטרות הפרויקט המשותף.   

מעורבותנו במיזם האנציקלופדיה התלמודית, מביאה לידי ביטוי זווית נוספת ומשותפת המשתלבת בבסיס עקרונות העשייה שלנו גם בתחומים אחרים. אנו פועלים להעצמת ארגונים ומוטבים בכלים מקצועיים וכלכליים ובכך להביאם לידי עצמאות. גם האנציקלופדיה התלמודית מעצימה את המעיין בה והעומד בשעריה ומאפשרת לו לדון בצורה עצמאית בנושאים מורכבים ומסועפים, על ידי הנגשת ידע היקפי ומתן כלים כמותיים ואיכותיים. 

אנו מברכים את נשיאות והנהלת האנציקלופדיה, את הרב פרופסור אברהם שטיינברג ואת חברי המערכת ועשרות החוקרים והכותבים בברכת הצלחה משותפת בהמשך הדרך. 

 

משה שפירא, מנכ"ל 

ברכת ידידות טורנטו בנשיאות ד"ר דב פרידברג

bottom of page