top of page

עתיד

אנציקלופדיה תלמודית עתיד.jpg

בית המדרש על שם דב פרידברג

האנציקלופדיה התלמודית נכנסת כעת לעידן חדש ומלהיב בעקבות השותפות הערכית, התקציבית והמקצועית עם מר דב פרידברג מקנדה ועם העמותה לידידות טורונטו בראשותו של הרב משה שפירא. הכוונה היא להשלים את הפרויקט כולו עד שנת 2024. הדבר נעשה אפשרי בזכות הגדלה משמעותית של מספר הכותבים והעורכים, העוברים הכשרה ייחודית בבית מדרש המתמחה באופן מיוחד ללמד את אמנות הכתיבה בסגנון הראוי לאנציקלופדיה התלמודית, ובזכות השותפות הארגונית והמקצועית של העמותה לידידות טורונטו.

בית המדרש על שם דב פרידברג להוראת כתיבה תורנית באנציקלופדיה התלמודית הוא פרויקט חדש של האנציקלופדיה התלמודית – המכשיר תלמידי חכמים לשיטות הכתיבה של האנציקלופדיה התלמודית.

זהו בית מדרש ייחודי המקבץ יחד לומדי תורה מכל מגזרי הקהילה התורנית-היהודית.

"עץ חיים היא למחזקים בה" הנהלת האנציקלופדיה התלמודית, העורכים, הכותבים המבקרים והעובדים עושים מאמץ עילאי לעמוד במשימה הקשה של השלמת מפעל האנציקלופדיה התלמודית עד שנת 2024. דבר זה דורש גיוס חוקרים חדשים והכשרתם, ובעיקר צורך במשאבים תקציביים גדולים. כל מי שירצה להיות שותף במפעל המונומנטלי הזה בעזרת תרומה ככל שידבנו ליבו – יבורך מן השמים ושכרו יהא גדול ורב.

 

bottom of page