top of page

הווה

ספריה.jpg

החל משנת תשס"ז (2006) מנוהלת האנציקלופדיה התלמודית על-ידי הרב פרופסור אברהם שטינברג.
פרופ' שטינברג מוביל ומנהל את האנציקלופדיה התלמודית בתנופה חדשה על-ידי רתימת יכולות ממוחשבות ושימוש בטכנולוגיות חדשניות, כדי לנתב את התקשורת בקרב תלמידי החכמים והעורכים, ולזרז את התהליך הטכני של הכתיבה. 
החל משנת תשע"ג (2013) חלה מהפכה בניהול האנציקלופדיה התלמודית עקב תרומתו הנדיבה ביותר של מר דב פרידברג, והשותפות האמיצה – רעיונית ותקציבית – עם ידידות טורונטו. 
בעקבות וכתוצאה מהשותפות הזו חלו שינויים משמעותיים בעבודת האנציקלופדיה התלמודית:
נפתח בית מדרש ע"ש דב פרידברג להוראת כתיבה תורנית. בית מדרש ייחודי זה בראשותו של הרב סער מיזל שליט"א, מכשיר כותבים חדשים בדרך מיוחדת ובמהירות יחסית. 
האנציקלופדיה הרחיבה משמעותית את מספר הכותבים, העורכים והמבקרים.
האנציקלופדיה התארגנה מחדש בצורת אשכולות, כאשר בראש כל אשכול עומד עורך ותיק, ותחתיו ארבעה כותבים צעירים ומבקר. המנצח על המלאכה הוא ראש המערכת הגר"מ שמואלביץ שליט"א. 
השילוב של כל השינויים המתוארים לעיל בעשור האחרון הביאו לתנופה חסרת תקדים בקצב כתיבת ערכי האנציקלופדיה התלמודית ובקצב הוצאה לאור של כרכים חדשים, וזאת מבלי לפגוע באיכות המעולה של העבודה. 
הצעדים המתקדמים המהפכניים הללו מאפשרים לאנציקלופדיה להתכוון למטרה של השלמת הפרוייקט כולו עד שנת תשפ"ד (2024). 
החל משנת תשע"ד (2013) עוסקת הוצאת האנציקלופדיה התלמודית במפעל חדש בשם "מיקרופדיה תלמודית". פרוייקט זה הוא תימצות כל ערכי האנציקלופדיה התלמודית והגשתם לציבור הרחב בצורה ברורה וקלה יותר לעיון, יחד עם הוספות והשלמות נחוצות. כרכי המיקרופדיה התלמודית מכילים 120 – 150 ערכים לכל כרך. העורך הראשי הוא הרב פרופ' אברהם שטינברג, המבקר הוא הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, ונשיא המפעל הזה הוא הרב הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליט"א.

עד כה יצאו תשעה כרכים המכילים 1305 ערכים (א - לא תאכילום) הנמצאים בכרכים א - לד שבאנציקלופדיה התלמודית המורחבת.

bottom of page